Sahlgrenska Universitetssjukhuset: BoIC, Bild- och interventionscentrum

Projektbild

Byggstart: Rivning 2011, nybyggnad 2012
Beräknat färdigt: Etapp 2: klar, etapp 3: 2018

Bild- och interventionscentrum kombinerar den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i Västra Götalandsregionen en bättre, snabbare och säkrare vård. Bild- och interventionscentrum innbär dessutom nya möjligheter till forskning och utveckling, vilket gynnar patienter, universiteten och näringslivet.

Sjukvårdens utveckling sker i en snabb takt vilket gör att man inte kan beskriva vilken metodik eller utrustning vi ska ha om tio år. Därför måste en stor flexibilitet prägla både byggnaden och verksamhetsplanen så att Bildcentrum är förändringsbart många år framöver efter att huset är färdigt.

Utrustning som skapar bilder

Gemensamt för all verksamhet i den nya sjukhusbyggnaden är användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det innebär att många olika bilder skapas samtidigt för undersökning och diagnos, och kan innefatta röntgen, magnetresonanstomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) eller kombinationer av dessa.

Utrustningen är tung och utrymmeskrävande, samtidigt som verksamheten ställer krav på miljön som den ska placeras i. Exempelvis krävs mycket hög luftkvalitet i hybridsalarna och en hög kapacitet för IT och bildlagring.

Cyklotron under markytan 

Under markytan finns en cyklotron som bland annat försörjer sjukhusets PET-kameror med radioaktiva isotoper. Detta äir den första cyklotronanläggningen för medicinska spårämnen i Västra Götalandsregionen. 

Lyssna på ett inslag från P4 Göteborg

Bild- och interventionscentrum rymmer flera hybridsalar, där kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum. 


Planer, rapporter, bakgund och program

Etapp 0

I etapp 0 revs fem byggnader för att ge plats åt den nya byggnaden. Arbete pågick från april till och med december 2011.

Etapp 1

År 2012 påbörjades etapp 1 med schakt och grundläggning varvid hinder i mark undanröjdes såsom befintliga dagvattenledningar och spillvattenledningar som flyttades till nya lägen. I denna etapp byggdes betongstommen, ytterväggar och yttertak så att det blev ett tätt hus. Samtidigt utfördes även ombyggnadsarbeten av hiss och trapphus i den angränsande byggnaden 5078. 

Etapp 2 och 3

I etapp 2 färdigställdes cirka 75 procent av byggnadens yta. Etapp 3, då resterande 25 procent ska färdigställas, beräknas vara färdigt  2018.

Projektledare

 • Peter Gustafsson
 • Telefon
  031-342 09 39
 • Mobil
  070-302 55 18
 • E-post
   

Förvaltare

 • Lena Walther
 • Telefon
  031-342 09 43
 • Mobil
  070-663 85 00
 • E-post
   

Information om fastigheten

 • Fastighetens namn Sahlgrenska sjukhuset
 • Besöksadress -
 • Postadress Göteborg
  413 45 Göteborg
 • Fastighetsbeteckning Änggården 33:1
 • Bruksarea 323 361m²
 • Mer information om fastigheten

Europas mest högteknologiska vårdbyggnad:

uiqt|wBxm|mz5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5%wit|pmzH%vozmoqwv5{mtmvi5%wit|pmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m