Upphandling

Lämna in anbud på våra ny- och ombyggnationer.

Vi gör upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU av byggentreprenader.

Vi kommer att genomföra stora och mindre byggprojekt åren framöver främst inom sjukhusområdena i Västra Götalandsregionen. Därför kommer vi att ta in anbud på många olika byggprojekt.

Här följer ett par exempel på projekt.

Pågående projekt


Bild- och interventionscentrum, BoicBild- och interventionscentrum, Boic på Sahlgrenska sjukhuset är en stor byggnation som sträcker sig över åtta år. Byggnationen genomförs i tre etapper och är Västra Götalandsregionens största satsning någonsin för att möta dagens och morgondagens patienter.

 

 

Framtidens projekt

Nya Barnsjukhuset, Östra

På Östra sjukhuset i Göteborg ska vi bygga ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

uiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m