Skimrande konstverk på Mölndals sjukhus

Defenitely Gold

Foto: Åke Nilsson

Ett sätt att testa gränserna genom att vara ogenerat dekorativ. Så beskriver textilkonstnären Annika Ekdahl sitt verk Definitely Gold. Den guldskimrande gobelängen ska pryda entrén till forskningsbyggnaden R-huset vid Mölndals sjukhus från och med nästa år.

Textil konst är en svensk hantverkstradition med rötter ända tillbaka till 1300-talet och Västfastigheters konstenhet visade snabbt sitt intresse när det 2012 blev känt att textilkonstnär Annika Ekblads gobeläng var till salu. I samma veva dök uppdraget att ta fram ett konstverk för R-huset upp och då valde man att köpa in den.

- Inom offentlig konst gäller det att hitta monumentala verk som når ut till många, förklarar Richard Sangwill, chef för konstenheten på Västfastigheter. 

– Annika Ekdahl kan, som en av norra Europas främsta bildväverskor, axla den manteln. Hennes verk är intressanta både när det gäller material och innehåll, och det är spännande att se henne fortsätta traditionen med textil konst, säger han.

Som konstnär jobbar Annika Ekdahl med foton och minnesbilder av personer och ögonblick som hon samlat på sig. När det gäller Definitely Gold har hon också tillåtit sig att jobba med ornament och guldtrådar som är ganska otrendigt.  För henne är det ett sätt att testa gränser.

– Den är så ogenerat dekorativ vilket kan provocera vissa men som också kan trösta. Det är en undersökning av vad som händer om jag sammanställer sådant som jag tyckte var vackert som barn, innan vuxenlivets problematisering tar vid, säger Annika Ekdahl.

Hon är glad över att ha fått lära sig gobelängen som konstform. Något som varit stort så länge, men som vi vet så lite om nu.

Ett verk som kan rullas ihop

Det ligger något portabelt i tekniken som hon gillar. Redan långt tillbaka i historien var gobelänger, till skillnad från tavlor eller skulpturer, något som enkelt kunde flyttas mellan slott och herresäten.

– Det är något speciellt med verk som kan vara monumentala men som man också kan rulla ihop och ta med sig. Men nu ska det bli trevligt att Definitely Gold får flytta in någonstans.

Just nu är gobelängen magasinerad i väntan på att R-huset ska bli klart. På invigningen den 15 september kommer Annika Ekdal att vara på plats och berätta om hur Definitely Gold kom till.

– Det ska bli fantastiskt spännande och jag är så glad att den får en plats där det passerar många människor och där det hela tiden är publikt. 

Hon konstaterar att vissa säkert kan se priset för Definitely Gold, 450 000 kronor, som högt men påpekar samtidigt att det inte är mycket, särskilt med tanke på att verket tog nästan två år att färdigställa.

– Det är ett stort verk som gjorts med en tidskrävande teknik. I det här fallet är det mer som en del av arkitekturen än en tavla som hängs upp, säger Annika Ekdahl.

Defenitely Gold under arbete

Richard Sangwill konstaterar att det inte är ovanligt att den här typen av konstverk kostar uppåt en halv miljon kronor.

– Annika Ekdahl utför vävandet själv och det tar lång tid att göra ett sådant här verk. Samtidigt är det farligt att enbart betona tiden när det är ett konstverk det handlar om, säger han.

Att det kommer att ha dröjt flera år från att vävnaden köptes tills den är på plats är inte heller ovanligt.

– Vi måste vara tidigt ute för annars är risken att bygget hinner komma så långt att det inte finns någonstans att placera det.

Nu kunde arkitekterna snabbt ta till sig Definitely Gold och rita in det på en central plats i byggnaden där det kommer att ses av många.

– Det blir en väldig cirkulation av människor här och att det blir lätt för vem som helst att gå in och titta på vävnaden. R-huset ska bli ett forskningscentrum och eftersom Annika Ekdahl betonar att hon sysslar med konstnärlig forskning känns det extra rätt.

Definitely Gold har genom åren ställts ut på många konstmuseer i Sverige och Norge där den har rönt stor uppmärksamhet. Även i Västra Götalandsregionens ägo har den, i väntan på att R-huset ska stå klart, lånats ut till olika utställningar.

– Det sprider kunskap om verket och ger det status, och det är ett sätt att stötta konstnären. Vi ser det som ett sätt att ta ansvar, säger Richard Sangwill.

När det var klart att det var VGR som skulle köpa vävnaden, när den hängde på en utställning på Waldermarsudde, var det många som blev imponerade och såg det som positivt att köparen var en offentlig organisation.

– För oss är det en fjäder i hatten att ha köpt in ett så viktigt verk som så många vill se. Det visar att Västra Götalandsregionen är en progressiv organisation.

R-huset på Mölndals sjukhus blir en öppen mötesplats

R-huset är tänkt att bli en naturlig mötesplats för besökare, forskare, studenter, patientgrupper och medarbetare. Markplanet där gobelängen ska hänga utgör husets entré som delas med Mölndals sjukhus. Här kommer det att finnas stora öppna ytor med plats för utställningar, café, lärosalar och mötesrum, bibliotek, studietorg och en hörsal.

Konstnärinna Annika Ekdahl

Prisad konstnär

Annika Ekblad är utbildad textilkonstnär vid HDK i Göteborg. Där hade hon sedan 2008 en adjungerad professur i textilkonst fram till 2012 då hon fick en gästprofessur på halvtid.

Hon har bland annat tagit emot priset Nordic Award in Textiles och Prins Eugenmedaljen för sitt konstnärskap.

Definitely Gold blev klar 2008 och ingår i sviten Barockfesten som består av ytterligare tre gobelänger i samma format, 3 x 3 meter, och en i mindre format som har andra ägare.

Foto: Line Løkken

uiqt|wB&uizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m