En stolt region lånar ut sin konst

Defenitely Gold

Foto: Åke Nilsson

Den guldskimrande gobelängen, Defenitely Gold, pryder entrén till rörelseorganens hus (R-huset) vid Mölndals sjukhus, från att lokalerna invigdes i september 2017.

När konstverket har suttit uppe i några veckor så lånas det prestigfulla verket ut till ett av Sveriges främsta statliga konstinstitutioner, Prins Eugens Waldemarsudde för att åter vara på plats igen runt den 11:e februari. Under tiden passar byggentreprenören på att måla om väggen.

– Även om verket nyligen har fått sin hemvist i R-huset så ville vi ge konstnären möjlighet att visa sitt främsta verk i en så viktig utställning, säger Richard Sangwill som är enhetschef för konstenheten.

Det var roligt att få tillmötesgå Prins Eugen Waldemarsuddes önskan att få låna konstverket. Det är dessutom mycket vanligt att offentliga konstinstitutioner gör på detta vis.

– Konstenheten får ibland förfrågningar om lån av konstverk för utställningar. Ett exempel är förfrågan är från Borås konstmuseum, som vill låna elva verk av keramikern Kerstin Danielsson. Förfrågningarna är ett bevis på att våra inköp i Västra Götalandsregionen håller hög kvalitet.

Definitely Gold har genom åren ställts ut på konstmuseer i Sverige och Norge där den har rönt stor uppmärksamhet. Redan i väntan på att R-huset skulle bli klart, lånades verket ut

– Det sprider kunskap om verket och ger det status, och det är ett sätt att stötta konstnären. Vi ser det som ett sätt att ta ansvar, säger Richard Sangwill.

– Det känns viktigt att så många som möjligt får ta del av den offentliga konsten. Utlånet av Annika Ekdahls vävnad skänker uppmärksamhet till både Västra Götalandsregionen och R-huset vid Mölndals sjukhus. Så det är med stolthet som vi lånar ut detta verk.

Defenitely Gold tog nästan två år att väva

"Ett sätt att testa gränserna genom att vara ogenerat dekorativ." Så beskriver textilkonstnären Annika Ekdahl verket Definitely Gold. Textil konst är en svensk hantverkstradition med rötter ända tillbaka till 1300-talet och Västfastigheters konstenhet visade snabbt sitt intresse när det blev känt att gobelängen var till salu. I samma veva dök uppdraget att ta fram ett konstverk för R-huset upp och då valde man att köpa in den.

– Inom offentlig konst gäller det att hitta monumentala verk som når ut till många, förklarar Richard Sangwill. 

– Annika Ekdahl kan, som en av norra Europas främsta bildväverskor, axla manteln. Hennes verk är intressanta både när det gäller material och innehåll, och det är spännande att se henne fortsätta traditionen med textil konst, säger han.

Som konstnär jobbar Annika Ekdahl med foton och minnesbilder av personer och ögonblick som hon samlat på sig. När det gäller Definitely Gold har hon också tillåtit sig att jobba med ornament och guldtrådar som är ganska otrendigt. Ett sätt att testa gränser.

– Den är så ogenerat dekorativ vilket kan provocera vissa men som också kan trösta. Det är en undersökning av vad som händer om jag sammanställer sådant som jag tyckte var vackert som barn, innan vuxenlivets problematisering tar vid, säger Annika Ekdahl.

Hon är glad över att ha fått lära sig gobelängen som konstform. Något som varit stort så länge, men som vi vet så lite om.

Ett verk som kan rullas ihop

Det är något portabelt i tekniken som hon gillar. Redan långt tillbaka i historien var gobelänger, till skillnad från tavlor eller skulpturer, något som enkelt kunde flyttas mellan slott och herresäten.

– Det är något speciellt med verk som kan vara monumentala men som man också kan rulla ihop och ta med sig.

Hon konstaterar att vissa säkert kan se priset för Definitely Gold, 450 000 kronor, som högt men påpekar samtidigt att det inte är mycket, med tanke på att verket tog nästan två år att färdigställa.

– Det är ett stort verk som gjorts med en tidskrävande teknik. Och det är mer som en del av arkitekturen än en tavla som hängs upp, säger Annika Ekdahl.

Defenitely Gold under arbete

R-huset är en öppen mötesplats

R-huset är en mötesplats för besökare, forskare, studenter, patientgrupper och medarbetare. I markplanet där gobelängen hänger, är husets entré. 

Konstnärinna Annika Ekdahl

Prisad konstnär

Annika Ekblad är utbildad textilkonstnär vid HDK i Göteborg. Där hade hon sedan 2008 en adjungerad professur i textilkonst fram till 2012 då hon fick en gästprofessur på halvtid.

Hon har bland annat tagit emot priset Nordic Award in Textiles och Prins Eugenmedaljen för sitt konstnärskap.

Definitely Gold blev klar 2008 och ingår i sviten Barockfesten som består av ytterligare tre gobelänger i samma format, 3 x 3 meter, och en i mindre format som har andra ägare.

Foto: Line Løkken

uiqt|wB&uizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m