Organisation

Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och styrs politiskt av Fastighetsnämnden.

Vi har kontor i Borås, Mölndal, Skövde, Uddevalla och Vänersborg, men vi har även driftenheter på nästan alla sjukhus i regionen. 


Vår ledningsgrupp

uiqt|wBtiz{5{5riv{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||i5uwjmzomz5%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5u5sz}omzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5srmtt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBoijzqmtti5swptmz5ozinH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5kt5tqvlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m