Helikopterflygplatser

En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter. Via helikopterplattorna transporteras patienter som behöver högspecialiserad vård. Det kan även handla om transporter av exempelvis organ och blod.

Säkerhet och buller 

Regelverken som styr flygplatser är strikta vad gäller säkerheten. Eftersom helikoptrar medför buller så måste hänsyn även tas till ljudmiljön som skapas. En helikopterflygplats ska ha två in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till flygsäkerhet och miljö. Beroende på exempelvis vädret kan piloter ibland behöva frångå normala in- och utflygningsrutiner.

Vi har en dialog om helikopterflygplatserna med kommunernas miljöförvaltningar.

 Västra Götalandsregionens helikopter

Fakta

  • Helikopterflygplatserna används av ambulans- och räddningshelikoptrar.
  • Flygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar.
  • Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter heter Sikorsky S76. Helikoptern är placerad på Säve flygplats, sorterar under Kungälvs sjukhus och flygs av Svensk Luftambulans. 
  • Den medicinska personalen i helikoptern kommer från Västra Götalandsregionen.
  • Helikopterflygplatserna tillhör respektive sjukhus och förvaltas av oss på Västfastigheter.

Kontakt: Olle Ekström, flygplatschef:  

uiqt|wBwttm5ms{|zwuH%vozmoqwv5{mwttm5ms{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m