Föredragningslistor

På föredragningslistorna kan du läsa vilka ärenden som ska eller har tagits upp på fastighetsnämndens sammanträden. Besluten kan du läs om i fastighetsnämndens protokoll.

Föredragingslistor 2017


26 oktober

26 september

29 augusti
7 juni

3 maj

28 mars

6 februari

 

Kontakt

Katarina Grudén Dahlin
Förvaltningsjurist
070-816 07 07 
 

uiqt|wBsi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{msi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m