Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har det politiska ansvaret för att tillgodose koncernen Västra Götalandsregionens verksamheter med lämpliga lokaler.

Nämnden svarar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter. Även frågor om förvärv och försäljning rörande fastighetsbeståndet bereds av fastighetsnämnden.

 Politiska sammanträden och möteshandlingar (länk till extern webbplats)

uiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m