Delårsrapporter

Sammanfattning mars 2017

Östra sjukhuset är i en stor omvandling. Idag planerar Västfastigheter tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för ett sjukhus som blir dubbelt så stort till ytan som dagens sjukhus. Detta för att möta verksamhetens framtida behov på Östra tomten och SU:s beslut att samla barn och kvinnosjukvården på Östra sjukhuset.

Projekt Göteborgssjukvården syftar till att utforma och införa ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem som ska innehålla specialistcentrum och dagkirurgiska centrum. Bakgrunden är att befolkningen växer, vilket innebär fler specialistvårdsbesök i framtiden.

Västfastigheter fick ta emot VGR:s jämställdhetspris 2016. Priset delades ut i januari 2017 vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera medarbetare med annan etnisk härkomst och kvinnliga medarbetare till traditionellt manliga roller inom drift och service.

I mars besökte Sveriges samverkan- och energiminister, Ibrahim Baylan (S), Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Angereds Närsjukhus fick besök av Lars Hjälmered som är vice ordförande och gruppledare (M) i näringsutskottet samt närings- och energipolitisk talesperson. På båda besöken fick Västfastigheter chansen att berätta om VGR:s och Västfastigheters energieffektiviseringsarbete.

På grund av jordfel på inkommande elnät drabbades Sahlgrenska sjukhuset av strömbortfall. Reservkraften startade upp enligt plan. När reservkraften försökte återgå till ordinarie nätkraft genom inbyggd automatik kvarstod brister i el kvaliteten på inkommande elnät. Detta orsakade bortfall på sjukhusets reservkraft.

Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset börjar bli klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt för att driva in Västfastigheters fordran.

  • Västfastigheter redovisar per 2017-03-31 ett resultat om 44 mnkr.
  • Helårsprognosen bedöms till 90 mnkr.
  • Investeringarna uppgår till 2 646 mnkr.
  • Driftkostnad exklusive media uppgår till 201 kr/ m2.
  • Energianvändning uppgår till 180 kWh/m2.
  • Sjukfrånvaron är 5,3 procent och har ökat med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Läs gärna vidare i delårsrapporten.

uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m