Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Verksamheten har präglats av hög investeringstakt under hela året. Det har varit en ansträngande arbetsbelastning för hela verksamheten. Utfallet för årets investeringar uppgår till 2 187 mnkr vilket är den högsta nivån hittills i Västfastigheters historia. Årets utfall har ökat med 35 procent jämfört med 2016 vilket motsvarar en ökning på 572 mnkr.

Östra sjukhuset är i en stor omvandling. Idag planerar Västfastigheter tillsammans med SU för ett sjukhus som blir dubbelt så stort till ytan som dagens sjukhus. Detta för att möta verksamhetens framtida behov på Östra tomten och SU:s beslut att samla barn och kvinnosjukvården på Östra sjukhuset. Detaljprojektering och produktion av tillbyggnad av nya barnsjukhuset pågår och beräknas vara klart 2021. På grund av sjukhusets kommande storlek och behov av robusthet uppstår stora investeringsbehov i teknisk infrastruktur och försörjning.

Västfastigheter har fått Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2017. Ett bra samarbete med sjukvården, ett tydligt uttalat mål och personer som brinner för uppgiften är några av framgångsfaktorerna bakom prestationen, som ledde till att tre medarbetare på Västfastigheter fick ta emot årets miljöstipendium i VGR.

Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt för att driva in Västfastigheters fordran. Muntliga överläggningar mellan parterna beräknas starta under kvartal 1 2018 och huvudförhandlingar beräknas starta under 2019. 

Det pågår också en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntliga överläggningar är inledd och den juridiska processen är inplanerad att fortsätta i tingsrätten med start i januari 2018 och bedömningen är att ett rättsligt avslut i tingsrätten först kan ske under våren 2019.

Västfastigheter redovisar per 2017-12-31 ett resultat om 89 mnkr.

  • Investeringarna uppgår till 2 187 mnkr.
  • Driftkostnad exklusive media uppgår till 199 kr/ m2.
  • Energianvändning uppgår till 179 kWh/m2.
  • Sjukfrånvaron är 4,6 procent och har ökat med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2016.
uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m