Ekonomi

 

 

Ekonomi är hushållning med resurser. Det innebär att vi ska driva alla delar av vår verksamhet så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Ekonomistyrning är ett av flera viktiga sätt att driva och påverka verksamheten i rätt riktning.

Vi strävar mot att nå de förväntningar på ekonomiska resultat som våra politiker har på förvaltningen.

uiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m