Diarium

I diariet kan du söka efter brev, ansökningshandlingar och offerter med mera som skickats till Västra Götalandsregionen. Du kan också söka bland dokument och handlingar som vi själva har skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter och protokoll.

Länk till Diariet finns till höger under Läs mer.

Kontakt

Katarina Grudén Dahlin, förvaltningsjurist
070-816 07 07 
 

Ann-Sofie Hjerpe Kjellberg, registrator
 
010-441 30 90

Annika Beijer, registrator
 
010-441 30 91

Gemensam kontakt
 
010-441 38 00

Adress
Diariet Skövde
Regionens Hus
541 80 Skövde

Besöksadress
Regionens Hus
Hertig Johans gata 6
541 30 Skövde

 

Läs mer

uiqt|wBsi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{msi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5prmzxmH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5prmzxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5jmqrmzH%vozmoqwv5{mivvqsi5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwvmv{p}{5{sw%vlmH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5{sw%vlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m