Om oss

Jim Dahlberg, drifttekniker 

Vi är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Våra fastigheter inrymmer hälso- och sjukvård, museer, naturbruksskolor, folkhögskolor samt Göteborgs botaniska trädgård.

De närmsta åren har vi en ökad investeringsvolym och ett stort rekryteringsbehov i en bransch med snabb teknisk utveckling. Vi har även mycket ambitiösa miljömål och vill miljöklassa våra byggnader.

– Vi har en årlig investeringsnivå på cirka 1,6 miljarder

– Våra hyresintäkter är cirka 1,5 miljarder

– Vi förvaltar cirka 1 700 000 kvm

– Vi är cirka 450 anställda.

uiqt|wBmuu%yH}umtivl5{mmuu%yH}umtivl5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m