Parkering

I listan till höger kan du klicka dig vidare för att läsa om parkering vid den plats du ska besöka.

Parkeringsplatser för dig som är rörelsenedsatt

Har du parkeringstillstånd för rörelsenedsatt får du parkera på plats för rörelsehindrad. Om ingen plats finns ledig så får du parkera gratis på en annan besöksplats. Endast parkeringstillstånd för rörelsehindrad, som kommunen utfärdat, är giltigt.

Motorcykel

Du måste lösa avgift som för vanlig personbil och får enbart parkera på plats markerad för parkering. Det är inte tillåtet att parkera vid cykelställ eller på andra ytor.

Parkeringsövervakning och kontrollavgift 

Vid otillåten parkering tas en kontrollavgift (= parkeringsbot) ut. Vill du överklaga så står det på kontrollavgiften vart du vänder dig.

uiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m