Parkering

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring besöks- och personalparkering vid våra fastigheter. 

Besöksparkering

Personalparkering

Vårt uppdrag

Regionfullmäktige har gett fastighetsnämnden och Västfastigheter uppdraget att hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter arbetar sedan 2013 med uppdraget.

Regionstyrelsen har beslutat om principerna som Västfastigheters arbete utgår ifrån. Dessa innebär i korthet:

  • Kostnader för parkering ska finansieras av parkeringsavgifterna. Avgiften går till bland annat drift, underhåll och bevakning.
  • För parkeringar i Göteborg och Borås finns ett marknadsvärde. Därför anpassas avgiften för personalparkering där ett marknadsvärde finns för att följa Skatteverkets regler
  • På platser utan marknadsvärde tas en enhetlig avgift ut där det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet eller en risk att platserna används av andra än VGR:s personal. 
  • Hur prioritering av parkeringsplatser sker utifrån rörelsehindrade, besökare och personal.

Läs mer om principerna för parkering

Nya parkeringsavgifter 2018

I oktober beslutade regionstyrelsen om nya avgifter på besöks- och personalparkeringar för 2018. 

Läs mer om nya parkeringsavgifter 2018

Kontakt

Kundtjänst

 

010-441 35 00

Läs mer

uiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m