Projekt och samarbeten

Diagnosmaskinen

Konstenheten tillsammans med tonsättaren Hardi Kurda och Angereds Närsjukhus genomförde under våren 2016 ett projekt kallat Diagnosmaskinen, där kroppens impulser skapar musik.

Vad vi ser och hör påverkar våra kroppar både fysiskt och psykiskt. En diagnosmaskin kan fånga våra reaktioner på dessa yttre stimuli och översätta dem i grafiska parametrar, vilka skapar en abstrakt bild av vad vi känner.

Diagnosmaskinen visar kroppens tillstånd via fingersensorer (ECG), vilket är intressant ur ett konstnärligt perspektiv. De kan nämligen koppla samman musik med grafiska parametrar. I Hardi Kurdas forskning söker han nya sätt att skapa musik ur något som inte vanligtvis ses som musik, men som kan tolkas genom musik.

Läser mer om projektet genom att följa länken till höger.

 

Projektet Andra Rum

En förstudie om konst i vårdmiljö på uppdrag av Konstenheten vid Västfastigheter med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Förr eller senare kommer nära nog alla människor i kontakt med sjukvården, antingen själva eller genom släkt och vänner. Sorg, glädje, rädsla och smärta men även av tristess och håglöshet, är känslor som människor kan uppleva när de kommer i kontakt med vården. Tanken med denna förstudie var att undersöka hur både patienter och de som arbetar på sjukhus upplever sjukhusmiljön, samt hur man kan arbeta med konst i sammanhanget.

Under 2014 engagerade konstenheten med stöd av kulturnämnden curatorerna Henrik Sputnes och Vilma Luostarinen för att arbeta med en förstudie kring hur vårdens miljöer kan förbättras till förmån för dem som vistas där.

Förstudien finns publicerad till höger och kan också beställas från konstenheten.

 

Studio Angered

Arbetet med förstudien Andra rum har bland annat lett till Studio Angered som är en pop-up studio för unga som drivs av Naïvité på uppdrag av konstenheten vid Västfastigheter i samarbete med Kulturhuset Blå Stället.

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m