Regionens Hus Göteborg och Skövde

Nya regionens hus byggs i Göteborg och Skövde, som ett led i att samordna administrativa resurser och förbättra möjligheten till samarbeten. Nu pågår urvalsarbete och i slutet av året kommer juryn besluta vilka konstnärer så får genomföra uppdragen.


Uppdrag i Regionens Hus Göteborg

Regionens Hus Göteborg Bild: White 

Uppdrag 1: Park utomhus

I tomtens sydvästra del där Stadstjänaregatan möter Bergslagsgatan ligger en kulturminnesmärkt park i direkt anslutning till Regionens Hus Göteborg. Parken kopplar ihop det äldre stationshuset med den nya byggnaden, där det i bottenplan i höghusdelen kommer finnas en restaurang med tillhörande uteservering. Platsen kommer vara publik och fylla en viktig roll i det stadsutvecklingsprogram som centralenområdet är del av.

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt Q1 2019
Beräknad kostnadsram: 1 200 000 kr


 

Uppdrag 2: Entrésituation i låghusdel

Som medarbetare eller besökare går man in via det befintliga stationshuset, genom en passage och in till den nya låghusdelen som ligger direkt bakom vita huset. Väl inne i det nya huset möts man av en reception och sittgrupper för informella möten eller vänta. I det konstnärliga gestaltningsuppdraget ingår passagen mellan det äldre stationshuset och det nya huset och entrésituationen i låghusdelen. Skissande konstnär kan också välja att arbeta med en brandtrappa (utöver entrésituationen men inte uteslutande) som i höghusdelen främst kommer användas av medarbetare när de går mellan våningsplanen.

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt Q1 2019
Beräknad kostnadsram: 1 200 000 kr


 

Uppdrag 3: Ridå/draperi till nämndsalar och hörsal

I Regionens Hus Göteborg kommer det att finns ett antal nämndsalar och hörsalar, till dessa ska skissande konstnärer föreslå ridå/draperi som dels kan täcka t.ex. AV-utrustning, skärma av men också verka kännetecknande och identitetsskapande för Västra Götalandsregionen. I den nya låghusdelen finns det på entréplan (plan 00) en stor nämndsal som kommer att kunna delas in i två mindre salar. En trappa upp (plan 01) finns två salar som kommer att kunna delas in i fyra. I det befintliga stationshuset ligger på entréplan en större hörsal. Uppdraget omfattar samtliga salar.

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt Q1 2019
Beräknad kostnadsram: 900 000 kr 

Uppdraget i Regionens Hus Skövde

Regionens Hus Skövde Bild: Studio Ekberg 

Uppdrag 1: Mobil till ljusgård

Entrén med reception i Regions Hus Skövde utgörs av en stor ljusgård. Från de fem våningsplanen som löper runt ljusgården kan personal och besökare se ner till entréplan. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget tar detta rum i anspråk och arbetar med rymden på ett spännande sätt som väcker nyfikenhet och ger nya infallsvinklar. Skissande konstnärer föreslår ett verk som likt en mobil hänger i denna ljusgård, mobilen kommer monteras upp när byggnationen är klar och ska även gå att plocka isär och ner.

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt Q3 2018
Beräknad kostnadsram: 900 000 kr


uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m