Nya infektionsenheten SÄS Borås

Bild av entré vid Nya infektionsenheten. Bild: Abako Arkitektkontor   


Västfastigheter bygger till och bygger om infektionsenheten på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Nu pågår upphandlingen. I juni 2018 planeras det vara klart vilka konstnärer som får genomföra följande uppdrag:

Uppdrag 1: Entré- och utomhussituation

Entrén till nya infektionsenheten ligger längst in mot huskroppens centrum där den befintliga byggnaden möter den nybyggda. Vid entrén finns parkeringsplatser och planteringar. Utanför infektionskliniken möts patienten och besökaren av en utrymningskur som är placerad vid uppfarten till byggnaden. Uppdraget utgörs av dessa två platser, entrén och utrymningskuren. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget ska bidra till att knyta samman platsen till en välkomnande helhet.

Preliminär tidsram: Färdigställt andra kvartalet 2021
Beräknad total kostnadsram: 700 000 krUppdrag 2: Ljusgård/trapphall

I den nybyggda delens kärna finns en ljusgård, som binder samman byggnadens olika våningsplan. Ljusgården har glastak och där finns en trappa som leder upp mot de övre våningsplanen. Den konstnärliga gestaltningen är tänkt att vara placerad i ljusgården, hängande från taket. Det finns även möjlighet att utnyttja utrymmet vid sidan av trappan.

Preliminär tidsram: Färdigställt tredje kvartalet 2019
Beräknad total kostnadsram: 700 000 kr


 

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m