Pågående upphandlingar

Här kan du läsa mer om gestaltningsuppdrag där upphandling pågår.

Pågående upphandlingar

  • Regionens Hus Göteborg och Skövde

    Nya regionens hus byggs i Göteborg och Skövde, som ett led i att samordna administrativa resurser och förbättra möjligheten till samarbeten. Nu pågår urvalsarbete och i slutet av året kommer juryn besluta vilka konstnärer så får genomföra uppdragen.......

  • Psykiatrins kvarter SÄS Borås

          Västfastigheter bygger Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Nu pågår juryarbete och i slutet av året kommer det beslutas vilka konstnärer som får genomföra uppdragen. Uppdrag 1: Entrétorg inomhus Entrén till Psykiatrins kvarter......

  • MT-huset SkaS Skövde

    På Skaraborgs Sjukhus Skövde bygger Västfastigheter ny byggnad för käkkirurgisk verksamhet och Folktandvårdens specialisttandvård. Konstenheten arbetar just nu med att välja vilka konstnärer som ska få genomföra de konstnärliga gestaltningsuppdragen.  ......

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m