Kvinnokliniken Östra sjukhuset

 Mari Rantanen
Both sides of The Argument © Mari Rantanen/BUS (2013), Foto: Ingmar Jernberg

 

KK Östra
© Mari Rantanen/BUS (2013), Foto: Ingmar Jernberg

 

KK Östra
Distant dreamer © Mari Rantanen/BUS (2013), Foto: Ingmar Jernberg

 

KK Östra
Till vänster: © Mari Rantanen/BUS (2013). Till höger: © Janolof Bengtsson/BUS (2013)
Foto: Ingmar Jernberg

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m