Bild- och interventionscentrum (BOIC)

Ljusgården © Elisabeth Henriksson/Bildupphovsrätt 2017


Materia Medica av © Elisabeth Henriksson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Bert Leandersson

 

Uppdrag 1: Utvändig gård

Juryn beslutade enhälligt den 22 februari, 2012 att ge Christian Sandell uppdraget.

Uppdrag 2: Skulptur och vägg i ljusgård

Då juryn ansåg att Åsa Stjernas förslag passade bättre för uppdrag 2 än 3 samt att Åsa sökt båda uppdragen beslutade juryn enhälligt att ge Åsa Stjerna uppdrag. Utrymme finns i budget för ytterliggare ett uppdrag för ljusgården som eventuellt kommer att verkställas i ett senare skede när byggprocessen så medger. Juryn kommer i detta fall att ta ett nytt beslut om tilldelning av uppdraget.

Uppdrag 3: Glasad vägg

Juryn beslutade enhälligt den 22 februari, 2012 att ge Elisabeth Henriksson uppdrag.

Uppdrag 4: Olika rumstyper

Juryn beslutade enhälligt den 22 februari, 2012 att ge nedanstående konstnärer uppdrag:

  • Kazuyo Nomura
  • Cecilia Pettersson
  • Gunilla Hansson
  • Hedvig Hammarberg
  • Carolina Jonsson.
uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m