Konst i Västra Götalandsregionen


Det dolda © Stefan Otto/BUS (2016) Skaraborgs Sjukhus Skövde
Foto: Thomas Harrysson

 

Konstenheten är en del av Västfastigheter och ska bidra till en god offentlig miljö inom Västra Götalandsregionens verksamheter genom att förse dem med konstnärlig gestaltning. Konstenheten ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Västra Götalandsregionens byggnader och lokaler för offentlig verksamhet.

Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till att skapa en värdig, trygg och ombonad miljö. En estetiskt tilltalande miljö väcker även nyfikenhet, tankar och reflektion. Konstens funktion är viktig eftersom den står för  mänskliga värden i en för övrigt rationell och högteknologisk vårdmiljö med stora krav på säkerhet och effektivitet. Den bidrar till en vårdmiljö som känner omtanke om hela människan, en miljö som förhoppningsvis gör oss friskare och får oss att må bättre.

Konsten ska hålla över längre tid och därför är det viktigt att den konstnärliga kvalitéten och det konstnärliga uttrycket fungerar väl med den aktuella verksamheten och platsen som den ska placeras på.    

  

Gläntan - Thomas NordströmI gläntan © Thomas Nordström/BUS (2015) Norra Älvsborgs Länssjukhus
Foto: Ola Sundberg/Soundhill Foto

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m