Till dig som är konstnär

Konstenheten i Västra Götalandsregionen anlitar professionella konstnärer för rumsgestaltningar och för uppdrag som konstkonsulter. Om du är verksam som konstnär och intresserad av gestaltningsuppdrag i vårdmiljö är du välkommen att söka aktuella annonser. Vill du få information om aktuella uppdrag kan fylla i din e-postadress till höger.

Konstinköp

Inköp sker via konsthallar, gallerier, konstnärsorganisationer och i vissa fall av enskilda konstnärer. Konsten köps in från konstnärer verksamma i Sverige men även till viss del i Europa. Konstverken ska vara av nu levande konstnärer och hålla hög konstnärlig kvalitet. Inköpen av konst görs utifrån inkomna ansökningar från Västra Götalandsregionens verksamheter.

 

Symboler - Helena Gibson
© Helena Gibson/BUS (2015) Orienteringssymbol, Angereds Närsjukhus
Foto: Ola Sundberg/Soundhill Foto

Prenumerera på aktuella annonser

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m