Avslutade upphandlingar

Här visar vi avslutade upphandlingar ,som har övergått i genomförandefas eller har färdigställts.

Avslutade upphandlingar

 • MT-huset SkaS Skövde

  På Skaraborgs Sjukhus Skövde bygger Västfastigheter en ny byggnad för bland annat käkkirurgisk verksamhet och Folktandvårdens specialisttandvård. I september 2017 beslutade juryn att tilldela uppdrag 1 konstnärlig gestaltning av innergård till Torbjörn......

 • Alingsås lasarett

  Med anledning av om- och tillbyggnad i Alingsås lasarett genomför konstenheten tre konstnärliga gestaltningsuppdrag.     Uppdrag 1: Konstnärlig gestaltning av entré Den 13 mars 2017 beslutade juryn att tilldela uppdrag till Aleksandra Stratimirovic.......

 • Behandlingsrum inom barn- och ungdomssjukvård

  Inom Västra Götalandsregionen finns det flera vårdverksamheter som är i behov av att renovera sjukhusmiljöer. Det rör sig bland annat om väntrum, behandlings- och provtagningsrum för barn och unga.   Konstnärlig gestaltning i två behandlingsrum på NÄL,......

 • Kungälvs sjukhus

  Västfastigheter bygger ny vårdbyggnad på Kungälvs sjukhus. Konstenheten genomför nu fyra konstnärliga gestaltningsuppdrag. Den konstnärliga gestaltningen i och omkring Kungälvs sjukhus utgår ifrån patientens perspektiv. Konsten ska ha identitetsskapand......

 • Kungälvs resecentrum

  Västtrafik bygger nytt resecentrum i Kungälv   Uppdrag 1: Mönster, motiv, bild till byggnadsgavel Konstnärlig gestaltning i form av mönster, motiv eller bild till byggnadsgavel. Byggnadsgaveln vetter mot E6an och blir en tydlig markör för Kungälvs......

 • Konstnärligt uppdrag för tryck på ljudabsorbenter

  Jurygruppen för konstnärligt uppdrag för tryck på ljudabsorbenter beslutade den 15 juni 2016 att tilldela uppdraget till följande konstnärer: Anna Mattsson Tamara de Laval och Ossian Theselius Anders Nils Verksamheter inom Västra Götalandsregionen......

 • Angereds resecentrum

  Västtrafik bygger nytt resecentrum i Angered. Konstenheten projektleder ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i två delar tillsammans med Västtrafik. Juryn för den konstnärliga gestaltningen beslutade den 19 maj att tilldela Caroline Bäckman uppdraget.......

 • Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset, Göteborg

  Uppdrag 1: Övergripande uppdrag konst - Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som tillför ett konstnärligt skikt......

 • Parkeringshus, Östra sjukhuset, Göteborg

  Uppdraget består i att med konstnärlig ljussättning med energisnåla lysdioder skapa en gestaltning på fasaden som kläs med sträckmetall i olika ljusa nyanser. I uppdraget ingick eventuellt även att ge förslag till kulörsättning av sträckmetallen samt......

 • Akutmottagning, Östra sjukhuset, Göteborg

  Uppdrag 1: Sängväntrum på CDU-enhet Sängväntrum med fem sängplatser på CDU enhet. Gestaltningen utförs på takabsorbentplattor. Byggherren står för materialkostnad avseende takabsorbenter. Juryn beslutade den 6 november 2014 att ge uppdraget till Mimmi......

 • RPV Falköping

  Uppdrag Mittgården Juryn beslöt enhälligt att tilldela Bianca Maria Barmen uppdraget. "En liggande häst i brons framför en bronsstapel ur vilken det kommer vatten. Ett uttryck av aktivt lyssnande." Hästens källa  © Bianca Maria Barmen/BUS (2011)......

 • Infektion NÄL

    Uppdrag Personaltorget Juryn beslutade enhälligt at tilldela Backa Carin Ivarsdotter uppdraget. ”I mitt verk knyter jag samman vetenskapen och naturens helande kraft. Jag skapar en liten oas. En plats att stanna upp på. Att kunna mötas och bara vara.......

 • SU Jubileumskliniken (JK)

    Uppdrag 1 - Glasparti samt screentryck på laminat Juryn beslutade enhälligt att tilldela Alexandra Severinsson uppdraget. With trees © Alexandra Severinsson/BUS (2011) Foto: Ingmar Jernberg. Detalj av gestaltning. Utsmyckning av glasparti i trapphuse......

 • Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

  Uppdraget att flytta den akuta ortopedin till NÄL är ett av åtta som formulerades av sjukhusledningen med anledning av Vårdöverenskommelsen 2012 - VÖK. Grunden för detta ligger i 2004 års beslut i regionfullmäktige att samla akutverksamheten i......

 • BK-projektet Skaraborgs sjukhus, Skövde

  Om- och tillbyggnad för vård av barn och kvinnor Skaraborgs sjukhus, har aviserat behov av nya och mer utvecklade lokaler för barn- och kvinnosjukvårdens patientprocesser:  Att vårda barn och ungdom akut och planerat (plan 2) Den gravida kvinnan, henne......

 • RPV Rågården

  Uppdrag 1: Huvudentré Juryn beslöt enhälligt att ge Brita Wimnell-Macke uppdraget.   Dansande Dervischer ©  Brita Wimnell-Macke/BUS (2012) Foto: Bert Leandersson Uppdrag 2: Personaloasen Juryn beslöt enhälligt att ge Tomas Nordberg uppdraget.   I tiden......

 • RPV Brinkåsen

  Uppdrag 1: Entrébyggnad Exteriört Juryn beslöt enhälligt att ge Leo Pettersson uppdraget.   Rum för reflexion ©  Leo Pettersson/BUS (2011) Foto: Bert Leandersson    Uppdrag 2: Entrébyggnad 4 glasade övergångar, 2 vindfång, 1 sluss Juryn beslöt enhällig......

 • Angereds Närsjukhus

  Övergripande utgångspunkter för den konstnärliga gestaltningen Angereds Närsjukhus kommer att ha en betydande roll för Angereds identitet. Utöver det är ambitionen att spegla och stötta mångfalden. Konsten får gärna ta språng utifrån det perspektivet.......

 • SÄS Skene

  Ledord för verksamheten och för det konstnärliga inslaget är omtanke, natur, hälsa, trädgård. Konsten i sjukhusbyggnaden i Skene ska harmonisera med arkitektur och färgsättning. Den ska vara en naturlig del av gestaltningen. Byggnadens genomgående......

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m