Mediakontakter

Mediakontakter

Lars Janson
Fastighetsdirektör
076-133 05 81
 

Bo Kjellstrand
Områdeschef Projekt
070-279 77 88
   

Hans Sandqvist
Områdeschef Kund och Fastighet
070-853 07 53
 

Ulf Krüger
Områdeschef Teknik/Säkerhet/Miljö
070-647 17 96
 

Christina Lindgren
Områdeschef Drift och Service
072-727 48 43
 

Mari Turos
kommunikationsstrateg
070-255 72 39
m 

uiqt|wBtiz{5{5riv{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5{5riv{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5srmtt{|zivlH%vozmoqwv5{mjw5srmtt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5{ivly%vq{|H%vozmoqwv5{mpiv{5{ivly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5u5sz}omzH%vozmoqwv5{m}tn5u5sz}omzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5kt5tqvlozmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5kt5tqvlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5|}zw{H%vozmoqwv5{mizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m