Priser vi fått

Solenergipris 2015 för Skövde solcellspark i kategorin ”bästa anläggning”

Kristina Käck och Hans Kardell
Kristina Käck, enhetschef Energi och miljö och Hans Kardell,
energistrateg tog emot priset.

- Det känns jättekul att få uppmärksamhet för vårt solcellsarbete och specifikt för solcellsparken i Skövde. Det är en viktig satsning för att minska vårt behov av tillförd energi och en del i förverkligandet av regionens solenergiplan.

Juryn har beaktat såväl ekonomiskt som tekniskt utförande och motiverar vinsten såhär:

”Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer - på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar - utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett föredöme med stort exponeringsvärde.”

Läs mer om utmärkelsen

uiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m