Fastigheter

I menyn till vänster kan du se de olika fastigheter Västra Götalandsregionen äger. Fastigheterna byggs, utvecklas och förvaltas av oss på Västfastigheter. Många av byggnaderna är "tekniktäta" och samhällskritiska vilket innebär särskilda krav på säkerhet, robusthet och flexibilitet, både i byggskedet och inom vår driftsorganisation.

Vi har högt ställda krav på hållbarhet både när det gäller energi, ekonomi och social aspekter. Det kan handla om tillgänglighet för alla, konst som inte väcker anstöt utan inkluderar, stor medvetenhet i materialval så att vi orsakar minimal miljöpåverkan och höga krav i våra upphandlingar när det gäller enerigförbrukning.

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m