Mölndals sjukhus: Väg till hus A, C och J stängs av vecka 8-11

Karta över området som berörs, större version av kartan finns längre ner i nyheten. 

I februari startar arbetet med att dra in en ny kallvattenledning till hus A från Länsmansgatan för att säkra upp framtida försörjning till dialysverksamheten. Under vecka 8-11 stängs därför vägen in till hus A, C och J av. Under tiden som arbetet pågår går det inte att parkera på området. Projektet samordnas med Mölndals stads tekniska förvaltning, VA-avdelningen.

Besökare och till dialysen

Du som ska besöka dialysavdelningen eller annan verksamhet i hus A, C eller J hänvisas till att gå via huvudentrén. Besökare som kommer med egen bil kan parkera i parkeringshuset.

Taxi för dialyspatienter hänvisas att köra via huvudentrén och därefter följa skyltning på plats för att lämna och hämta besökare vid hus A.

Personalparkering och verksamhetsplatser flyttas

På området vid hus A finns parkeringsplatser för personal som flyttas. Personal kan istället parkera vid det nya p-huset på Ågatan eller på Gunnebogatan. På Gunnebogatan finns möjlighet att parkera fram till 28 februari.

Även verksamhetsplatser inklusive bakjoursplatser flyttas, information skickas till berörda verksamheter.

Karta

Karta över sjukhusområdet

På kartan visas det område som det inte går att parkera på under arbetets gång. 

uiqt|wB&{izi5v%yzmvH%vozmoqwv5{m{izi5v%yzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m