Regionens Hus i Göteborg

Projektbild

Byggstart: 2016
Beräknat färdigt: 2019

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg.

Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och en höghusdel med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1500 medarbetare att arbeta. 

Det före detta stationshuset, som är byggnadsminnesmärkt, renoveras varsamt och här kommer konferenslokaler att finnas för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Sänkta kostnader och bättre för miljön

Det är en fördel med en samlad administration då det innebär minskade lokal- och resekostnader.

Totalt beräknas projektet kosta 920 miljoner kronor, inklusive redan genomfört markköp.

Förutom de ekonomiska vinsterna förväntas det nya huset ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja ökat samarbete och nya arbetssätt samt öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft som arbetsgivare.

Bakgrund och fakta

 • Byggnationen är ett uppdrag från regionfullmäktige för att effektivisera lokalanvändningen för Västra Götalandsregionen i Göteborg.
 • Regionens hus i Vänersborg ska fortsätta att vara Västra Götalandsregionens huvudsäte för politiker och tjänstemän.
 • Projektet omfattar cirka 6000 kvadratmeter ombyggnad och 22 000 kvadratmeter nybyggnad.

Projektledare

 • Daniel Dåverhög
 • Telefon
  031-708 30 25
 • Mobil
  -
 • E-post
   

Förvaltare

 • Gunilla Axelson
 • Telefon
  -
 • Mobil
  070-776 53 65
 • E-post
   

Information om fastigheten

 • Fastighetens namn Vita Huset
 • Besöksadress Bergslagsgatan 2
 • Postadress -
  411 04 Göteborg
 • Fastighetsbeteckning Gullbergsvass 703:61
 • Bruksarea 5 656m²
 • Mer information om fastigheten

 • Byt bild genom att klicka på pilarna.
 • Förstora bilden genom att högerklicka på den och öppna i ny flik. Använd Google Chrome!
uiqt|wBlivqmt5li%vmzpwoHkikwv{}t|5{mlivqmt5li%vmzpwoHkikwv{}t|5{muiqt|wBo}vqtti5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m