Drottning Silvias barnsjukhus, tillbyggnad

Projektbild

Byggstart: Våren 2015
Beräknat färdigt: 2018-2020

Ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning ska byggas till i Göteborg.

Filmen ”Nu bygger vi till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus” är en film om den nya byggnaden för barnsjukhuset på Östra sjukhuset i Göteborg. Här beskriver vi hur barnen kommer få det i framtiden och vad den nya byggnaden kommer innehålla. Filmen visar vårdmiljöer som är skapade för och tillsammans med barn och tonåringar. Klart för inflyttning 2020.

Filmen är framtagen i ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västfastigheter, NCC och White arkitekter för projektet. Övriga samarbetspartners i projektet är: Bengt Dahlgren, Landskapsgruppen, Sweco, VBK, White, WSP, Bergendahls El Projekt AB, Imtech, EUVent och Installationsbolaget.

 

Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Vårdavdelningarna ska erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal.

Enkelrum och nya operationsrum

Det blir enkelrum för att öka föräldranärvaron och så att det blir möjligt att övernatta. Enkelrummen bidrar också till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner. 

Lokaler för operation och intensivvård skapas för avancerad medicinskteknisk utrustning och dessa ska även klara av utrymmes- och personalkrävande operationer.

Succesiv inflyttning 

Tillbyggnaden blir 31 000 kvadratmeter stor och kommer att byggas väster om den äldre fastigheten. De äldre lokalerna ska renoveras och kommer sedan att bindas samman med den nya tillbyggnaden.
Inflyttning kommer att ske från 2018 till 2020.

Systemrapport nytt barnsjukhus Östra sjukhuset
Läs mer i PM

Artikel om tillbyggnaden i GöteborgsPosten den 16 mars 2015.

Informationsbroschyr från VGR

Projektledare

 • Johannes Hellsing
 • Telefon
  031-342 09 51
 • Mobil
  070-217 62 29
 • E-post
   

Förvaltare

 • Telefon
 • Mobil
 • E-post
  Mer information om fastigheten

Filmer med text

Nu bygger vi till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (svensk textning)

           

Nu bygger vi till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (engelsk textning)

Webbkamera

Följ bygget via webbkameran
Bilden uppdateras var tionde minut. Klicka på "uppdatera" i din webbläsare för att se den senaste bilden.

uiqt|wBrwpivvm{5pmtt{qvoH%vozmoqwv5{mrwpivvm{5pmtt{qvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBuizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muizq5|}zw{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m