Helikopterflygplatser

Säkra helikopterflygplatser – ett av våra uppdrag

En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter. Via helikopterplattorna transporteras patienter som behöver högspecialiserad vård. Det kan även handla om transporter av exempelvis organ och blod.

Säkerhet och buller i fokus

Regelverken som styr flygplatser är strikta för att göra verksamheten säker. Eftersom helikoptrar medför buller så måste även hänsyn tas till ljudmiljön. En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. Beroende på t.ex. väder, kan helikopterns pilot ibland behöva frångå normala in och utflygningsrutiner.

Verksamheten vid helikopterflygplatserna sker i dialog med kommunernas miljöförvaltningar.

 Västra Götalandsregionens helikopter

Fakta

  • Helikopterflygplatserna används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar
  • Helikopterflygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar
  • Västra Götalandsregionens har en ambulanshelikopter av typen Sikorsky S76 och är placerad på Säve flygplats. Helikoptern sorterar under Kungälvs sjukhus och flygs av Svensk Luftambulans, SLA. Den medicinska personalen kommer från sjukhusen i Västra Götalandsregionen
  • Helikopterflygplatserna tillhör respektive sjukhus och förvaltas av Västfastigheter

Kontakt: Olle Ekström, flygplatschef:  

uiqt|wBwttm5ms{|zwuH%vozmoqwv5{mwttm5ms{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m