Konstenheten

 

Sara Hammar
Varandra © Sara Hammar (2008) Foto: Christer Hallgren

 

Konstenhetens uppdrag är att bidra till att skapa goda miljöer i lokaler där Västra Götalandsregionen har verksamhet genom konstnärliga gestaltningar.

Genom att köpa, specialbeställa eller använda befintlig konst som passar platsen och verksamhet bidrar vi till att lokalerna känns välkomnande, trivsamma och visuellt stimulerande. Detta kan göra vårdupplevelsen bättre och påverka arbetsmiljön för personalen positivt. Med konsten bidrar vi till att uppnå Västra Götalandsregionens vision om det goda livet.

I vårt uppdrag ingår också att sprida kunskap om hur vi arbetar med konst i offentliga miljöer till personal och medborgare i Västra Götalandsregionen. 

Konstenheten är en av landets största inköpare av konst.

 

 Backa Carin Ivarsdotter
Hemma, Livets källa och Utan titel (spegelmosaik) © Backa Carin Ivarsdotter/BUS (2016)
Skarabogs Sjukhus Skövde. Foto: Thomas Harrysson

 

Per Agelii
Svampar © Per Agelii/BUS (2012) Rågården Rättspsykiatri. Foto: Bert Leandersson

Medarbetare

Julia Lang
Verksamhetskoordinator
 
070-020 59 82

Maria Blomgren
Assistent
 
072-745 46 53

Eleonora Fors Szuba
Konstprojektledare
 
070-020 76 82

Richard Sangwill
Konstkonsult
 
070-082 45 51

Brita Bahlenberg
Konstkonsult
 
076-13 12 783

Torbjörn Damm
Konstkonsult
 
010-44 13 925
070-336 35 69

Suzanne Öhlén
Konstkonsult
 
073-815 83 00

Sonny Magnusson
Rammakare/hantverkare
 
073-843 77 00

Hans Persson
Rammakare/hantverkare
 
076-76 80 344

uiqt|wBr}tqi5tivoH%vozmoqwv5{mr}tqi5tivoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5ut5jtwuozmvH%vozmoqwv5{muizqi5ut5jtwuozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtmwvwzi5nwz{5{%z}jiH%vozmoqwv5{mmtmwvwzi5nwz{5{%z}jiH%vozmoqwv5{muiqt|wBzqkpizl5{ivo%wqttH%vozmoqwv5{mzqkpizl5{ivo%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq|i5jiptmvjmzoH%vozmoqwv5{mjzq|i5jiptmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjrwzv5liuuH%vozmoqwv5{m|wzjrwzv5liuuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5wptmvH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5wptmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wvv%y5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{m{wvv%y5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m