Kontakt

Kundtjänst

Kundtjänst kan hjälpa dig vid parkeringsfrågor och felanmälan/beställning per ort. Vid frågor kontakta kundtjänst på 010-441 35 00 eller  

Läs mer »

Växelnumret till Västra Götalandsregionen

010-441 00 00

Allmänna frågor

 

Ledningsgrupp

Lars Janson
Fastighetsdirektör
Telefon 076-133 05 81
E-post   

Katarina Grudén Dahlin
Förvaltningsjurist
Telefon 070-816 07 07
E-post   

Bo Kjellstrand 
Områdeschef Projekt
Telefon 070-279 77 88
E-post     

Gabriella Graf
Områdeschef Kund och Fastighet
Telefon 072-452 85 26
E-post   

Ulf Krüger
Områdeschef Teknik/Säkerhet/Miljö
Telefon 070-647 17 96
E-post   

Christina Lindgren
Områdeschef Drift och Service
Telefon 072-727 48 43
E-post   

Britt Olsson
Områdeschef Ekonomi/Kvalitet
Telefon 070-958 97 79 
E-post  

Charlotta Moberger
Områdeschef HR och Kommunikation
Telefon 070-725 02 44
E-post   

uiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5{5riv{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5{5riv{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{msi|izqvi5oz}lmv5liptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5srmtt{|zivlH%vozmoqwv5{mjw5srmtt{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBoijzqmtti5swptmz5ozinH%vozmoqwv5{moijzqmtti5swptmz5ozinH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5u5sz}omzH%vozmoqwv5{m}tn5u5sz}omzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5kt5tqvlozmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5kt5tqvlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||i5uwjmzomzH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5uwjmzomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m